De nieuwe update is net klaar.

Hieronder vindt u de voornaamste aanpassingen:

1. Vennootschapsbelasting

Om rekening te houden met de nieuwe belastingtarieven hebben we het scherm « Tarieven en VA » in het tabblad START als volgt aangepast :

Basistarief :
  • Voor jaar 1 en jaar 2, stelt HannaH een basistarief van 29,58% voor (29% + 2% crisisbijdrage)
  • Vanaf het 3de jaar, voorziet HannaH een basistarief van 25%.
Verlaagd tarief op de eerste schijf van 100.000€ winst :
  • 20,4% voor de twee eerste jaren (20% + 2% crisisbijdrage)
  • 20% vanaf het 3de boekjaar.

Zoals nu reeds het geval is, kan u manueel voor elk boekjaar de tarieven manueel aanpassen. In de bestaande dossiers, zijn de verschillende schijven verdwenen maar de oude belastingtarieven (basis en eerste schijf) zijn dezelfde gebleven. Indien nodig moet u ze aanpassen.

2. Personeelskosten

In het scherm « Personeel » van het tabblad GEGEVENS hebben we het percentage voor de RSZ-patronaal aangepast. Dit voor de parametreerbare types BED, KAD en ARB.
  • Bediende (BED) en Kaderlid (KAD) : het voorziene percentage voor de RSZ-patronaal bedraagt nu 25,46%
  • Arbeiders (ARB) : het nieuwe percentage is gelijk aan 31,07%

Opgelet : voor bepaalde sectoren moet dit percentage aangepast worden.

In een bestaand dossier vindt u nog de ouwe tarieven, die u echter manueel kunt aanpassen.

3.Afdruk Word

Bij het afdrukken van de Rentabiliteit en de Thesaurie (Planningen) via Word, hebben we de grafieken zodanig gedimensioneerd dat de samenvatting en de grafiek telkens op 1 blad opgenomen worden.